Omega-3 kan gi negativ helseeffekt

13. november 2012Aktuelt
Mattilsynet oppfordrer nå alle til å sjekke kapslene nøye før man spiser dem. (Foto: Microstock)
Mattilsynet oppfordrer nå alle til å sjekke kapslene nøye før man spiser dem. (Foto: Microstock)
AvLinda Johnsen ØrstavikogMicrostock

Knekk kapslene, lukt og smak før du spiser dem.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har nå publisert en risikovurdering, og Mattilsynet råder derfor folk til å sjekke om innholdet i omega-3 kapsler er harskt før man spiser det. Grunnen er at man ikke vet nok om effekten av langtidsinntak på mennesker, og man vet heller ikke hvor mye harskningsstoffer folk får i seg gjennom omega-3 kosttilskudd.

Sjekk kapselen før inntak

Det er flere ganger bevist at inntak av omega-3 fettsyrer kan gi positive helseeffekter, men Vitenskapskomiteen for mattrygghet er likevel noe bekymret for at det også kan oppstå negative helseeffekter ved langtidsinntak av harske marine oljer.

Det kommer frem i en risikovurdering VKM har gjort av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeolje, på oppdrag fra Mattilsynet.

- Det enkleste du kan gjøre er å knekke en kapsel, og lukte og smake på innholdet før du spiser det.Sjekker du lukten fra tranflasken, vil du også enkelt finne ut om oljen er harsk, sier Line Ruden, rådgiver i Mattilsynet.

Harskningsstoffer dannes når marint fett harskner. Enkelte av harskningsstoffene forårsaker den karakteristiske harske lukten og smaken.

Få studier av effekt

Produksjonen av marine oljer er en trinnvis prosess hvor man starter med hel fisk eller avskjær fra fisk, og ender opp med ferdig olje klar for konsum. Gjennom produksjonsprosessen dannes og fjernes mange ulike stoffer.

Det finnes svært få publiserte vitenskapelige studier som sier noe om hvor mye harskningsstoffer som finnes i omega-3 kosttilskudd med fiskeolje. Det finnes også svært få publiserte vitenskapelige studier av hvilke effekter harskningsstoffer har på menneskers helse.

- De få studiene som er gjort på mennesker gir ikke grunnlag for å konkludere. Grunnen er at studiene er gjort med planteoljer, ikke marine oljer. Det er heller ikke gjort langtidsstudier på mennesker, og det er kun sett på helseeffekt av harske oljer rett etter et måltid, sier Ruden.

Basert på den meget begrensede vitenskapelige informasjonen som er tilgjengelig, konkluderer VKM med at det er noe bekymring knyttet til jevnlig inntak av omega-3 kosttilskudd som inneholder harsk fiskeolje.

Mattilsynet holder øynene åpne

Mattilsynet vil gjennomgå risikovurderingen nøye, med tanke på om det er forhold som tilsier at regelverket bør endres.

- Vurderingen har avdekket behov for mer data. Det er interessant for forvaltningen dersom det gjennomføres forskningsprosjekter som kan bidra til å tette disse kunnskapshullene, sier Ruden.

Mattilsynet vil følge med på utviklingen, og kontinuerlig vurdere behovet for strengere regelverk for å sikre folkehelsen og forbrukerne.

- Mattilsynet deltar dessuten aktivt i internasjonalt arbeid som tar sikte på å etablere en standard for marine oljer. Vi vil ta med oss konklusjonene fra denne vurderingen inn i det arbeidet, avslutter Ruden.

Publisert: 13.11.2012 kl. 15:48


pear
Vil du lagre favorittoppskriftene dine?
Lag deg en gratis konto
Godt.no eies av Schibsted.
Godts ukemeny

Siste i Aktuelt

Vet du ikke hva du vil lage?

Prøv middagsruletten

Kast mindre mat.

Bruk det du har

Hvordan var din opplevelse i dag?