Arbeidstilsynet varsler pålegg hos Michelin-restauranten Credo

Foto: Therese Alice Sanne/Ole Martin Wold/VG
Foto: Therese Alice Sanne/Ole Martin Wold/VG
Maria Tveiten Helgeby

Varselet kommer etter et tilsyn i desember i fjor, og peker på for lange arbeidsdager og manglende rutiner.

Det skriver Adresseavisen.

Rapporten kommer etter et mye omtalt tilsyn på Heidi Bjerkans restaurant Credo i desember i fjor. Representanter fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet gjennomførte da tilsynet mens restauranten var åpen, og hadde besøk av Michelin-guiden, skrev DN.

Arbeidstilsynet vurderer å gi restauranten fire pålegg i forbindelse med arbeidstid, arbeidsoppgaver og lønn. Ifølge tilsynsrapporten har ansatte registrert en arbeidstid på opp mot 70 timer i uken. De lange arbeidsdagene har dermed ført til at timelønnen er under minstekravet i bransjen, skriver Adressa videre.

Advokat Heike Bentsen i NHO Reiseliv har bistått Credo med svarbrevet til Arbeidstilsynet. Hun sier til Godt at de mener Arbeidstilsynet har misforstått måten arbeidstiden beregnes i tilsynsrapporten, og at de derfor har feil grunnlag for å vurdere om det er jobbet for mange timer.

– Det er to regelverk: Ett som gjelder registrering av arbeidstid etter arbeidsmiljøloven, og en som registrerer hvilke personer som i lokalet etter et regelverk Skatteetaten administrerer. Disse listene henger ikke sammen. Mange ansatte på Credo har sitt sosiale nettverk på restauranten, og tilbringer derfor en del tid her med kolleger og venner. Flere er også unge folk som bor på hybel med hybelkjøkken, og da har enkelte brukt kjøkkenet på Credo for å øve til konkurranser. De har registrert seg på personallista når de har kommet inn, men de er ikke på jobb på Credo da, sier Bentsen.

Bentsen og Heidi Bjerkan har nå tatt initiativ til et møte med Arbeidstilsynet for å forklare. På spørsmål om timelistene viser normal arbeidstid, sier Bentsen:

– Vi mener at det ikke i det hele tatt jobbes så mange timer som Arbeidstilsynet legger til grunn, sier Bentsen, og legger til:

– Credo er svært opptatt av å følge alle lover og regler, og vil selvsagt rette seg etter de pålegg som eventuelt blir gitt. Vi oppfatter også at det er god dialog med Arbeidstilsynet.

Til Adresseavisen sier også Bjerkan at det blant annet er snakk om konkurranseøving.

– De er her for å forbedre sine egne ferdigheter. Dette er unge folk som blant annet trener til konkurranser, og både tillitsvalgt og verneombud har skrevet brev som de skal sende inn til Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet trekker også frem to personer som jobbet uten lønn eller ordinære arbeidsavtaler. Dette skriver de at de ser alvorlig på, men at de ikke varsler pålegg siden personene har reist fra landet. Til Adresseavisen sier Bjerkan at dette handlet om to som hadde hospiteringsavtaler med restauranten for å lære, og at dette er vanlig i bransjen. Advokat Heike Bentsen sier til Godt at de ikke ser noen grunn til å gi ytterligere kommentarer til dette, da Arbeidstilsynet ikke har valgt å gå nærmere inn i dette.

I forrige uke ble det kjent at Bent Stiansens Michelin-restaurant Statholdergaarden fikk et gebyr på 300.000 kroner av Arbeidstilsynet. Dette fordi det under et tilsyn i januar 2018 ble funnet uregelmessigheter ved timelistene som ble lagt fram, og at det ble jobbet for mye overtid. Ifølge Arbeidstilsynet ble det jobbet opp mot 70 timer i uken.

– Det stemmer at vi har fått en bot på 300.000. Den er betalt uten kommentarer, sa Bent Stiansen til Dagbladet da.

Godts ukemeny

Siste i Aktuelt

Vet du ikke hva du vil lage?

Prøv middagsruletten

Kast mindre mat.

Bruk det du har

Hvordan var din opplevelse i dag?